Home > Các chuyên đề  >  Tổ chức - cán bộ

Đại hội công đoàn cơ sở thị trấn Chùa Hang nhiệm kỳ 2012-2015

Sáng ngày 10/7/2012 Công đoàn cơ sở thị trấn Chùa Hàng đã tiến hành Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2015. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện Công đoàn cơ sở các xã thuộc và 25 đại biểu chính thức đã dự Đại hội . Đây là đơn vị được Liên đoàn huyện Đồng Hỷ chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Công đoàn cơ sở trong huyện.