Home > Các chuyên đề  >  Tài chính

Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, LĐLĐ tỉnh Ban hành Quyết định số 208/QĐ-LĐLĐ quy định một số điều về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn Ban biên tập Website xin đăng toàn văn quy định.


Ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

Ngày 19 tháng 01 năm 2017 LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quyết định số 209/QĐ-LĐLĐ quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn, trong đó có một số điều như: Chi lương, phụ cấp và các khoản phải đóng theo lương; chế độ chi phúc lợi; chế độ chi tiếp khách trong nước và hoạt động đối ngoại; chế độ chi hoạt động phong trào; chế độ chi bảo vệ người lao động.


Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở

Ngày 16 tháng 12 năm 2011, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 1445 /QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở.


Hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề

Ngày 26 tháng 09 năm 2011 Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số: 25/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011.


Tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2011

Sáng 14/7/ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2011. Dự và khai mạc lớp có đồng chí Hoàng Văn Hùng, UVBCH tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.


Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

Ngày 06 tháng 7 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Tăng cường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn

Ngày 26 tháng 02 năm 2010 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01/CT -TLĐ Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn.


Tin hoạt động tài chính Công đoàn

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm 2009. Ngày 13 tháng 5 năm 2009, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức