Home > Các chuyên đề  >  Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn

Từ ngày 18-26/4/2014 Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn tại 04 công đoàn ngành : Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã, Công đoàn Các khu Công nghiệp;


Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Ngày 28/3/2014, Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Đỗ Xuân Học - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát và làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về công tác tổ chức cán bộ; những nội dung, quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, những kiến nghị đề xuất đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.


Nâng cao chất lượng kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp

Nhiệm kỳ 2008-2013, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra, và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn theo quy định của Luật công đoàn


Kiểm Tra việc chấp hành điều lệ và quản lý tài chính công đoàn đối với công đoàn các ngành

Thực hiện quyết định số 93 ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.


Nâng cao chất lượng kiểm tra và hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Nhiệm kỳ 2003-2008, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra, và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. LĐLĐ tỉnh kiểm tra 112 lượt doanh nghiệp và phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra tại 128 lượt doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật lao động.