Home > Các chuyên đề

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...


Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

​Ngày 21-1, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. BBT Website xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Chỉ thị.


Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 10-1-2019, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.


Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề: Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên

​Các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở (đặc biệt là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp) đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên nhân Tháng Công nhân với nhiều nội dung hoạt động.


Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2019

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.


Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018) đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV” để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp.


Tài liệu hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Từ ngày 24 - 26/9/2018, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tham dự Đại hội có 946 đại biểu chính thức là cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn của cả nước. Dự và chỉ đạo Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước


Thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định CTTPP

​Chiều ngày 12.11.2018, với 469 phiếu tán thành (tương đương 96,7%), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, đã biểu quyết chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Sau khi Quốc hội chính thức thông qua, Hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực thực hiện tại Việt Nam từ ngày 30.12.2018.


Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vững chắc và đồng bộ

Diễn ra từ ngày 2-6/10/2018, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước.


Thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến 26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 946 đại biểu (trên tổng số 950 đại biểu được triệu tập) đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu Quốc tế.


Các tin khác: