Home > Các chuyên đề  >  Tuyên giáo

Ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo trong Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

Sáng 08/6, tại LĐLĐ tỉnh, Cụm thi đua các Ban Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết giao ước thi đua trong khối năm 2012. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác tuyên truyền giáo dục được khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội triển khai có hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm diễn ra sôi nổi như: 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012) và đón tết Nguyên đán Nhâm Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10/3 âm lịch); 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012); 126 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2012); 58 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...nội dung tuyên truyền gắn với các nội dung có liên quan đến đặc điểm của các cơ quan, tổ chức trong khối, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của MTTQ và các tổ chức chính trị tỉnh; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam;.các văn bản pháp luật liên quan đến, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ; công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông đường bộ; dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được triển khai thường xuyên. Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: Hội nghị, tọa đàm, hội thảo, các buổi sinh hoạt, các cuộc thi tìm hiểu, phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu, trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tổ chức phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào - Việt Nam" đến CNVCLĐ, đoàn viên, hội viên. Đặc biệt Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn các cấp công đoàn, cơ sở đoàn và các cấp hội tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XV Công đoàn tỉnh và Đại hội XI công đoàn Việt Nam; đại hội Hội Nông dân hai cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam. Phối hợp với các cấp ủy Đảng tổ chức và chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân viên chức lao động hiểu rõ về tầm quan trọng của các nghị quyết đối với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng….

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo của các cơ quan trong khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2012 với các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, đoàn viên, hội viên. Tích cực tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các văn bản chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi ích của CNVCLĐ, đoàn viên, hội viên...; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Duy trì các hoạt động báo cáo viên định kỳ theo quy định; triển khai sôi nổi các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao; Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, tổ chức nghiên cứu, quá triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XI)…

Tuấn Hiệp

Các bài mới:
Các bài khác: