Home > Các chuyên đề  >  Tuyên giáo

Hưởng ứng Chương trình Hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng Chương trình Hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” 2013 với thông điệp “Kết nối dòng máu việt”, Với trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 585/TLĐ ngày 3 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện với những nội dung cụ thể như:

Tuyên truyền, vận động đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đặc biệt vào dịp tháng 7 (tháng diễn ra “Hành trình đỏ”) cũng như trong những tháng hè năm 2013 và xem đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Phối hợp các cơ quan hữu quan trên địa bàn cùng tham gia theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tại địa phương. Trong đó, chú ý các hoạt động như nhắn tin đề đồng hành tuyên truyền hiến máu tình nguyện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép các nội dung về hiến máu tình nguyện.

Triển khai các hoạt động của chương trình “Hành trình đỏ” tại 14 tỉnh, thành phố nơi hành trình đỏ đia qua….

BBT
Các bài mới:
Các bài khác: