Home > Các chuyên đề  >  Tuyên giáo

Giao ban công tác Tuyên giáo cụm số 05

Ngày 04/12 Cụm thi đua số 05 gồm các đơn vị: Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội do LĐLĐ tỉnh làm trưởng cụm tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2012. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Việt Hà, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Trong năm 2012, Các đơn vị trong cụm thi đua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong khối để triển khai các hoạt động tuyên giáo có hiệu quả. Hoạt động tuyên giáo đã có nhiều đổi mới, nội dung hướng về cơ sở. Phát huy được chức năng của công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, lý luận chính trị. Các đơn vị thành viên trong cụm đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...nâng cao vị trí, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tuyên truyền các ngày lễ lớn như: 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012) và đón tết Nguyên đán Nhâm Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10/3 âm lịch); 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012); 126 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2012); 58 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012) và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9... với các hình thức phong phú, đa dạng.  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là nghị quyết lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động hiểu rõ về tầm quan trọng của các nghị quyết đối với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay và đối với nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giúp cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết.

Tại hội nghị các đơn vị cùng thống nhất nhiệm vụ trong năm tiếp theo là: Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đơn vị. Tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Đẩy mạnh công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ, đoàn viên, hội viên để kịp thời định hướng công tác tuyên truyền giáo dục; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ, đoàn viên, hội viên; Nâng cao các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài trung ương và địa phương. Duy trì công tác phát hành Bản Tin nội bộ, các trang Website của các đơn vị trong khối; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong CNVCLĐ, cán bộ, đoàn viên, hội viên về các hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ HĐH-CNH đất nước. Tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tuấn Hiệp

Các bài mới:
Các bài khác: