Home > Tin hoạt động

Kiểm Tra việc chấp hành điều lệ và quản lý tài chính công đoàn đối với Liên đoàn lao động các huyện đợt 1 năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 16/5 đến ngày 25/5/2019 đoàn kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thu, chi tài chính công đoàn niên độ 2018; tại 03 công đoàn cấp trên cơ sở là: LĐLĐ huyện Đại Từ, LĐLĐ huyện Phú Lương, LĐLĐ huyện Phú Bình và 03 công đoàn cơ sở trực thuộc các LĐLĐ huyện: CĐCS công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo; CĐCS Trường THCS Giang Tiên; CĐCS trường tiểu học thị trấn Hương Sơn.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương các kết quả mà các cấp Liên đoàn lao động huyện, CĐCS đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua đó cũng đề nghị, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Minh Trường
Các bài mới:
Các bài khác: