Home > Tin hoạt động

Đối thoại về thực hiện pháp luật Lao động và công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Thực hiện các hoạt động tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019; Ngày 15/5/2019, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức đối thoại về thực hiện quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 cho trên 500 đại biểu đến từ các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì buổi đối thoại có đồng chí Bùi Tuấn Thịnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên - Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, đồng chí Hoàng Thu Hằng Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và các đồng chí thành viên Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh.

Đ/c Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại

Trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đã quan tâm triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ ngày càng hiệu quả; nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động, người lao động từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi trên 30 ý kiến về việc triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động trong thực tiễn, đề cập đến nhiều quy định chưa phù hợp, gây khó trong quá trình triển khai thực hiện, chia thành 5 nhóm vấn đề liên quan đến pháp luật ATVSLĐ bao gồm: Nhóm quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Nhóm quy định về chế độ chính sách an toàn vệ sinh lao động; Nhóm quy định về tai nạn lao động, thanh tra; Nhóm quy định về kỹ thuật an toàn; Nhóm quy định về chăm sóc sức khỏe người lao động, quan trắc môi trường lao động…

Kết luận tại buổi đối thoại, lãnh đạo Hội đồng ATVSLĐ tỉnh cho rằng, những kiến nghị của doanh nghiệp nêu trong buổi đối thoại Hội đồng ghi nhận; tổ chức rà soát những vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết, Hội đồng sẽ chỉ đạo phòng chức năng nhanh chóng giải quyết, hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện. Còn với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền Hội đồng sẽ tập hợp đề xuất với cấp trên để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. 

Tấn Sơn
Các bài mới:
Các bài khác: