Home > Các chuyên đề  >  Tài chính

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2011

Sáng 14/7/ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2011. Dự và khai mạc lớp có đồng chí Hoàng Văn Hùng, UVBCH tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh. Các đồng chí là Chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán công đoàn LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc…

Đ/c Hoàng Văn Hùng, UVBCH tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ và kế toán công đoàn đã được nghe giới thiệu, phổ biến những văn bản, chế độ kế toán tài chính công đoàn; những nội dung công tác kế toán công đoàn cấp trên cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ công tác kế toán công đoàn cấp trên cơ sở; hướng dẫn sử dụng phần mềm tài chính công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm trang bị cho cán bộ CĐCS kiến thức, quy định chung để phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý, thu, chi, sử dụng ngân sách công đoàn tại cơ sở đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động của tổ chức công đoàn.

Tuấn Hiệp

Các bài mới:
Các bài khác: