Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra điều lệ, thu, chi tài chính công đoàn năm 2019

Ngày 16/5, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: việc thu, chi tài chính công đoàn tại Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ và Công đoàn cơ sở công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.


Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh làm việc với Công ty TNHH khai thác chế biến khoán sản Núi Pháo

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn, kiểm tra hồ sơ, chứng từ thu, chi tài chính công đoàn năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận biểu dương, ghi nhận việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn ở các đơn vị, đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, thực hiện việc thu, chi tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên./.

Thanh Sơn

Các bài mới:
Các bài khác: