Home > Chuyên mục khác  >  Kinh tế - Xã hội

Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỷ USD trong tháng 11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 11/2013 đạt 22,98 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 11,99 tỷ USD, giảm 4,9% và nhập khẩu là gần 10,99 tỷ USD, giảm 12,2%. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 11 có mức thặng dư hơn 1 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu hơn 1,4 tỷ USD trong tháng 11. Theo đó, trị giá xuất khẩu của khối này đạt 7,53 tỷ USD, giảm 6,6% và nhập khẩu là 6,13 tỷ USD, giảm 14,2% so với tháng 10.

Hoạt động xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp có 100% vốn trong nước trong tháng 11/2013 tiếp tục trạng thái thâm hụt thương mại với mức nhập siêu 396 triệu USD. Theo đó, trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này trong tháng là 4,46 tỷ USD, giảm 2% và nhập khẩu là gần 4,86 tỷ USD, giảm 9,5% so với tháng trước.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong tháng 11/2013, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường mà Việt Nam đạt được thặng dư thương mại lớn nhất với 1,73 tỷ USD. Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Đức, Anh là các thị trường tiếp theo mà Việt Nam đạt mức xuất siêu lớn.

Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục thâm hụt thương mại lớn nhất với thị trường Trung Quốc với mức thâm hụt lên tới hơn 2 tỷ USD trong tháng 11/2013. Một số thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore cũng thuộc danh sách 5 thị trường Việt Nam có thâm hụt thương mại lớn trong tháng.

Chinhphu.vn

Các bài mới:
Các bài khác: