Home > Chuyên mục khác  >  Kinh tế - Xã hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Sáng nay (26-9), Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ VIII sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức quốc tế và 1.006 đại biểu chính thức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQVN nhiệm kỳ 2009-2014 và Chương trình hành động của MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQVN; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII; công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực; ra mắt Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Đại hội sẽ ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết đại hội.

Theo dự kiến, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII là 385 người, gồm các cơ cấu thành phần là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên (46 người); Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh (63 người); cá nhân tiêu biểu (262 người); cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN (14 người). Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII có đầy đủ đại diện các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Trong số này, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 50,9%.

Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa VIII là 62 người, gồm cơ cấu thành phần các tổ chức thành viên của MTTQVN ở Trung ương; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN và cơ quan Ủy ban MTTQVN địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII sẽ có một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

* Sáng qua (25-9), Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn.

* Trước đó, ngày 24-9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 và Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 8 (khóa VII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân. Tại hội nghị, các ủy viên Đoàn Chủ tịch và ủy viên Ủy ban đã nghe Tờ trình của Ban Thường trực về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban khóa VIII, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký của Đại hội, thảo luận về dự thảo Lời kêu gọi của Đại hội, dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Qua kết quả thực hiện các bước của quy trình giới thiệu cán bộ lãnh đạo, Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII được giới thiệu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII cùng 4 Phó Chủ tịch chuyên trách khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách khóa VIII.

Thảo luận tại hội nghị, các ủy viên Đoàn Chủ tịch tán thành cao với dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban đồng thời góp ý hoàn thiện dự thảo Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Theo các đại biểu, Lời kêu gọi cần có tính hiệu triệu, cổ vũ, lôi cuốn, lay động lòng người, thể hiện được vị trí của Mặt trận với toàn Đảng, toàn dân, thể hiện khát vọng của nhân dân về những vấn đề mà Đảng, Nhà nước cần quan tâm.

Lời kêu gọi phải khẳng định rõ Đại hội VIII là đại hội Mặt trận đã bước sang một giai đoạn mới với vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phản ánh được tình hình đất nước trong giai đoạn mới, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng để xây dựng, bảo vệ đất nước. Vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của Mặt trận phải thể hiện được trong Lời kêu gọi. Để làm tốt việc này, phải tính đến chuyện nhân dân cùng với Mặt trận, giúp Mặt trận làm tốt chức năng giám sát, phản biện.

Nội dung phương thức phản biện cần được làm rõ, phản biện ở chỗ không chỉ moi móc cái xấu mà cần chắt chiu những điểm sáng. Giám sát và phản biện là một sứ mệnh của Mặt trận, phải làm tốt vai trò này, có như vậy, ý nguyện của nhân dân mới được phản ánh đầy đủ.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp cho Lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân khẳng định bộ phận biên tập sẽ tiếp thu và sớm hoàn chỉnh dự thảo Lời kêu gọi một cách ngắn gọn dễ nhớ, văn phong giản dị để mọi người dân đều có thể cảm nhận được ý nghĩa, để mọi tầng lớp nhân dân phải thấy được mình trong đó.

BBT

Các bài mới:
Các bài khác: