Home > Các chuyên đề  >  Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn

Từ ngày 18-26/4/2014 Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn tại 04 công đoàn ngành : Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã, Công đoàn Các khu Công nghiệp; 04 Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Thái Nguyên; Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp; Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công; Công đoàn cơ sở Ban quản lý Các khu Công nghiệp.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn, kiểm tra hồ sơ, chứng từ thu, chi tài chính công đoàn năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận biểu dương, ghi nhận việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi tài chính công đoàn ở các đơn vị, đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, thực hiện việc thu, chi tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên./.

Nguyễn Văn Chuân

Các bài khác: