Home > Các chuyên đề  >  Kiểm tra

Kiểm Tra việc chấp hành điều lệ và quản lý tài chính công đoàn đối với công đoàn các ngành

Thực hiện quyết định số 93 ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.

Trong các ngày từ 15/7/2013 – 24/7/2013 Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý sử dụng tài chính Công đoàn tại 10 Công đoàn ngành và tương đương, qua kiểm tra cho thấy nhìn chung Công đoàn khối ngành đã triển khai các hoạt động bám sát Nghị quyết Đại hội cấp mình và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Công tác triển khai Nghị quyết được các ngành quan tâm gắn vào đó là việc triển khai tập huấn bộ Luật lao động và Luật công đoàn sửa đổi năm 2012, bên cạnh đó việc triển khai thực hiện 6 phong trào thi đua và cuộc vận động “ Xây dựng Công đoàn cơ sở là chỗ dựa tin cậy cho người lao động” cũng đã được công đoàn các ngành triển khai đến các đồng chí là UVBCH, UVUBKT và Công đoàn cơ sở trực thuộc. Việc triển khai các nội dung chỉ đạo của BTV Liên đoàn lao động tỉnh cũng được Công đoàn các ngành triển khai kịp thời. Công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cũng được quan tâm qua kiểm tra nhìn chung việc thu kinh phí và đoàn phí Công đoàn còn chậm và gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thu kinh phí theo luật Công đoàn sửa đổi năm 2012.

Bên cạnh những mặt tích cực cần phát huy đoàn kiểm tra đã nhắc nhở Công đoàn một số ngành trong việc duy trì họp BCH, BTV và việc ghi chép sổ Nghị quyết cần được ghi chép khoa học và đầy đủ hơn.

        Nguyễn Tuấn
Các bài mới:
Các bài khác: