Home > Gương CNVCLĐ tiêu biểu

Hội nghị biểu dương Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2014.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/20140), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc, năm 2014. Thay mặt cho đội ngũ cán bộ nữ công tỉnh Thái Nguyên chị Hà Thị Tuyết – Phó chủ tịch – Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty Nước sạch Thái Nguyên được vinh dự được tôn vinh tại Hội nghị.

Với thành tích cá nhân 10 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2004 – 2013); Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2010, 2013 ; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2012; 10 năm liền đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, Phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở (2004 – 2013); Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2014; Khen thưởng Gia đình nữ CNVC-LĐ cấp Bộ; Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2012 của LĐLĐ tỉnh. Tập thể Nữ công Công ty được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2006 – 2008.

Thu Hằng

Các bài mới:
Các bài khác: