Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Công đoàn Viên chức tỉnh: Các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Kế hoạch số: 500/KH-VCT, ngày 10/2/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI. Từ ngày 7 đến ngày 16/7/2017, Công đoàn Đài PTTH tỉnh, Công đoàn Sở Tư pháp, Công đoàn Ban Quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định hóa, Công đoàn Viện KSND tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Duy Tuấn: Ủy viên BTV Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, cùng toàn thể CBCC,VC đoàn viên công đoàn các cơ quan.

Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh các công đoàn cơ sở đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội công đoàn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai thực hiện; Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn đề ra cơ bản đều đạt và vượt, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan hàng năm.

Với tinh thân dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận vào các báo cáo chính trị thông qua trước Đại hội, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; tham gia vào dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam…Đồng thời đề xuất các giải pháp để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng có hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CBCC,VC đoàn viên công đoàn.

 Thay mặt cấp ủy Đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội các công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Đài PTTH tỉnh, Công đoàn Sở Tư pháp, Công đoàn Ban Quản lý Khu DTLTST ATK Định hóa, Công đoàn Viện KSND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022 , bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V.

Hoàng Yến
Các bài mới:
Các bài khác: