Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Hội nghị công nhân viên trường Trung học Bưu chính viễn thông

Trong năm 2010, cùng với sự phát triển KTXH của Đất nước cũng như ở tỉnh ta đã và đang có bước phát triển khá toàn diện, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của nhà trường đã đạt được được nhiều kết quả thông qua tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và phong trào tự học từ rèn trong nhà trường. Kết quả trong năm doanh thu của đơn vị đạt 101,4% kế hoạch, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng/ người / tháng, 100% cán bộ CNVCLĐ nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, nhà trường và Công đoàn trường được các bộ, ngành trung ương, LĐLĐ tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc… Với những thành tích đã đạt được trong năm, hội nghị đã phát huy dân chủ thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đền quyền và nghĩa vụ của cán bộ CNVCLĐ nhà trường, các chế độ chính sách đặc biệt là việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ…

Phát huy nhưng thành tích đa đạt được trong năm 2010, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2011, đặc biệt là việc tập trung thực hiện tốt nghị quyết hội nghị đã đề ra để đưa nhà trường không ngưng lớn mạnh phát triển cả về bề rộng và chiều sâu góp phần thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục  đào tạo trong giai đoạn hiện nay.  

                                                                                Xuân Hảo

Các bài mới:
Các bài khác: