Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Hội nghị CBCC trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

Ngày 2/3/2012, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miến núi tổ chức Hội nghị CBCC năm 2012 nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Tiến sỹ Phạm Công Thiếu, Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi; đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh cùng toàn thể CBCC Trung tâm.

Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết khô hạn, dịch bệnh xảy ra liên tục. Nhưng với sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, sự điều hành của Ban Giám đốc, sự đoàn kết nhất trí của tập thể đội ngũ CBCC đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011.

Tại Hội nghị thay mặt Viện chăn nuôi đồng chí Phạm Công Thiếu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ đạo đơn vị tiếp  tục thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình công tác đã đề ra góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2011./.

                                                                

Hoàng Yến
Các bài mới:
Các bài khác: