Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp

Ngày 28/9/2011, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011-2016). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Hoàng Hữu Phương Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Tuyển, Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Phạm Văn Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; lãnh đạo và 75 đại biểu là đoàn viên công đoàn Công ty,...

Tại Đại hội, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa III đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn kháo III (nhiệm kỳ 2006-2011) và mục tiêu nhiệm vụ công tác Công đoàn Công ty khóa IV (nhiệm kỳ 2011-2016). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Công ty và Công đoàn cơ sở đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2006-2011). Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh và xây dựng đời sống trong CNVCLĐ; tích cực chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của toàn Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hùng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; đồng chí Hoàng Văn Hùng cũng đề nghị Công đoàn Công ty phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Công ty đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV (nhiệm kỳ 2011-2016) gồm 15 đồng chí và kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động Công ty hưởng ứng các phong trào thi đua, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần xây xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

                                                                    Ngô Lan

Các bài mới:
Các bài khác: