Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Đại hội đại biểu công đoàn trường đại học khoa học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2013

Đến dự có PGS. TS Trần Thanh Vân, Ủy viên BCH Công đoàn Bộ Giáo dục, Phó chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nông Quốc Chinh - Bí thư Đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn - Phó hiệu trưởng nhà trường và 130 đoàn viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn trường ĐH Khoa học, nhiệm kỳ 2008-2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2013. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường đã được đánh giá là hoạt động tích cực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc động viên tập thể CB-VC đoàn kết xây dựng và phát triển nhà trường. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện; thực hiện dân chủ cơ sở; tham gia quản lý chuyên môn; giữ vững các nguyên tắc, chế độ, chính sách, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nhà trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Mặc dù được thành lập sau so với các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, nhưng trường Đại học Khoa học hiện nay đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng cán bộ giảng viên, sinh viên và luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, Công đoàn trường ĐH Khoa học có gần 200 đoàn viên là Cán bộ, giáo viên và người lao động đang sinh hoạt trong 13 Công đoàn bộ phận trực thuộc.
     Qua thảo luận, Đại hội đã cơ bản thống nhất một số nội dung nêu tại báo báo tổng kết và nhất trí với phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn trường ĐH Khoa học sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong nhà trường; đồng thời, sẽ chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên vì mục tiêu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2010 - 2015.
 
     Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013, thực hiện những nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013 quyết tâm sẽ tăng cường đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phương hướng mà Đại hội đã nhất trí thông qua, đưa trường Đại học Khoa học phát triển ngày càng lớn mạnh.
                                                            Bài và ảnh: Hoàng Thị Tuyết Mai
                                                           (Trường Đại học Khoa học, ĐHTN)

Các bài mới:
Các bài khác: