Home > Chuyên mục khác

Tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của CĐ Việt Nam

Tại hội nghị này, ĐCT lần lượt tiến hành thảo luận các nội dung: Kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ĐCT Tổng LĐLĐVN ngày 2.6.2010; dự thảo lần thứ bảy Luật Công đoàn (sửa đổi); dự thảo báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ LĐTBXH;  kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...   

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hoà Bình trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ĐCT Tổng LĐLĐVN ngày 2.6.2010 tại hội nghị.	Ảnh: kỳ anh
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hoà Bình trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ĐCT Tổng LĐLĐVN ngày 2.6.2010 tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh

Nhà ở cho công nhân: Vẫn rất nan giải!

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hòa Bình trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ĐCT Tổng LĐLĐVN ngày 2.6.2010 (theo thông báo số 160/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ). Theo PCT Nguyễn Hòa Bình, một số nội dung kiến nghị của ĐCT Tổng LĐLĐVN mà Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận, đã và đang được triển khai thực hiện.

Đó là: Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa cho CNLĐ ở các KCN-KCX”- đề án đang được Bộ VHTTDL hoàn chỉnh, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2011; chính sách đối với đội ngũ cán bộ CĐ; việc hỗ trợ kinh phí cho các trường, trung tâm dạy nghề của hệ thống CĐ; việc xây dựng, ban hành các chế độ, chính sách đối với NLĐ làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; việc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp trong chi trả chế độ BHXH cho NLĐ; đề xuất hình thức xử lý đối với các DN đã thu BHXH của NLĐ nhưng không đóng cho BHXH Việt Nam; cụ thể hóa NQ Hội nghị T.Ư lần thứ sáu (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; việc tăng cường quản lý đối với lao động là người nước ngoài đang làm việc tại VN và việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật tại DN...

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều nội dung khác mà Thủ tướng đã có kết luận, nhưng vẫn chưa được các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện như nội dung xét tặng huân chương lao động cho CNLĐ có 5 bằng lao động sáng tạo trở lên. Vấn đề này chưa được Bộ Nội vụ triển khai thực hiện. Cụ thể, khi ban hành thông tư số 02/2011/TT-BNV, Bộ Nội vụ không quy định xét thưởng huân chương LĐ cho CNLĐ có 5 bằng lao động sáng tạo trở lên.

Về việc xây dựng nhà ở cho CN và các công trình công cộng phục vụ đời sống CNLĐ, Thủ tướng Chính phủ đã có QĐ số 66/2009/QĐ-TTg “Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho CNLĐ các KCN thuê”. Một số địa phương và DN đã triển khai thực hiện và đạt kết quả bước đầu. Năm 2010, cả nước đã có thêm chỗ ở cho khoảng 27.000 LĐ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, việc triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho CNLĐ KCN và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những ưu đãi cho xây dựng nhà ở CN không đủ sức khuyến khích DN triển khai được trong thực tiễn. Số chỗ ở xây dựng được không thấm tháp gì so với nhu cầu và số lượng CNLĐ trong các KCN-KCX. Vì vậy, nhà ở cho CNLĐ các KCN-KCX vẫn là vấn đề hết sức nan giải.  

Địa vị pháp lý của CĐ: Cần tiếp tục khẳng định

Chiều 21.4, Hội nghị ĐCT đã nghe Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trình bày tờ trình về xây dựng dự thảo lần thứ bảy Luật CĐ (sửa đổi) và dự thảo tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư T.Ư Đảng về xây dựng Luật CĐ (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến góp ý của ĐCT Tổng LĐLĐVN tại kỳ họp lần thứ 14, đồng thời tập hợp ý kiến góp ý của cán bộ CĐ tại Hội thảo góp ý dự thảo 6 Luật CĐ (sửa đổi), Ban soạn thảo đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo 7 Luật CĐ (sửa đổi). Bố cục và kết cấu của dự thảo 7 vẫn gồm 6 chương và 34 điều như dự thảo 6. Tuy nhiên về nội dung đã có sự điều chỉnh chỉ đạo của ĐCT Tổng LĐLĐVN. Cụ thể là phần “Những quy định chung” (Chương I), gồm “Công đoàn” (Điều 1), “Nguyên tắc thành lập, tổ chức và hoạt động CĐ” (Điều 6); “Chức năng, quyền và trách nhiệm của CĐ” (Chương II), gồm “quyền và trách nhiệm của CĐ trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ” (Điều 12), “Quyền và trách nhiệm tham gia kiểm tra, giám sát của CĐ” (Điều 16)...; “Những đảm bảo hoạt động của CĐ” (Chương IV), gồm các điều 25 khoản 2, khoản 3 và điều 28 của dự thảo... Dự thảo 7 đã điều chỉnh nội dung về quyền kiến nghị, khởi kiện của CĐ.

Theo đó, CĐ sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm kiến nghị, khởi kiện khi quyền lợi của tập thể NLĐ bị vi phạm, nhằm đảm bảo quyền đại diện đương nhiên của tổ chức CĐ đối với tập thể NLĐ theo quy định của pháp luật. Đối với cá nhân NLĐ bị vi phạm, CĐ chỉ thực hiện quyền này khi được NLĐ yêu cầu và ủy quyền, nhằm đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ và phù hợp với khả năng thực tế của CĐ.          

Thảo luận dự thảo tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sửa Luật CĐ, ĐCT Tổng LĐLĐVN nêu lên những tác động, ảnh hưởng của kinh tế thị trường đang có xu hướng phát sinh trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật LĐ và CĐ. Theo báo cáo thẩm tra (lần 1) về dự án Luật CĐ (sửa đổi) của Ủy ban Pháp luật của QH thì CĐ không có chức năng “đại diện” cho NLĐ. Dự thảo BLLĐ (sửa đổi) lại có quy định cho những DN chưa có tổ chức CĐ thì thành lập “đại diện của tập thể LĐ” để đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ và tập thể LĐ.

Việc quy định như vậy là không đồng bộ, không thống nhất với Luật CĐ (sửa đổi), chưa bám sát nguyên tắc chỉ đạo xây dựng hai luật đã được xác định, đồng thời có thể dẫn đến nhận thức sai lệch là đa đại diện, chia rẽ giai cấp CN.    

Hội nghị ĐCT Tổng LĐLĐVN thống nhất đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề trên trong xây dựng Luật CĐ (sửa đổi) và BLLĐ (sửa đổi). Quan điểm của ĐCT Tổng LĐLĐVN là: Trong sửa luật phải tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam. Tổ chức CĐ phải thống nhất từ T.Ư đến cơ sở và chỉ có duy nhất tổ chức CĐVN - người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Theo Laodong.com.vn

Các bài mới:
Các bài khác: