Home > Các chuyên đề  >  Chính sách - Pháp luật

phụ cấp công vụ và phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội cho cán bộ, công chức

Ngày 01/09/2011 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có hướng dẫn số 1438 và 1439/HD-TLĐ về việc thực hiện chế độ phụ cấp công vụ và phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội đối với cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan công đoàn.

Theo hướng dẫn những đối tượng áp dụng là Cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Công đoàn được xếp lương theo bảng lương do nhà nước quy định, trong chỉ tiêu biên chế, hưởng lương ngân sách công đoàn, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong các cơ quan công đoàn đã được xếp lương theo các bảng lương do nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế hoặc được tỉnh, Thành ủy; Tổng Liên đoàn chấp thuận bằng văn bản.

Tổng mức phụ cấp được theo 2 hướng dẫn này là 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung (nếu có), công chức không thuộc khối Đảng và đoàn thể chính trị-xã hội hưởng mức phụ cấp 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung (nếu có)

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp: Cán bộ, công chức và người lao động ở cấp nào do ngân sách công đoàn cấp đó chi phụ cấp và quyết toán vào mục chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách…

Tổng hợp

Các bài mới:
Các bài khác: