Home > Tin hoạt động  >  CĐ đơn vị, DN TW

Viễn thông Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 12/01/2018, Viễn thông Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư  Đoàn Thanh niên, Kế toán trưởng, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban thanh tra nhân dân Viễn thông Thái Nguyên; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn các Trung tâm trực thuộc; Trưởng, phó các phòng chức năng và các đồng chí đại biểu tiêu biểu được bầu tại Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị được nghe đoàn Chủ tịch báo cáo và tham gia thảo luận các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và tổng quan mục tiêu chiến lược của Viễn thông Thái Nguyên năm 2018; Báo cáo hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Quy chế nội bộ; Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2017, Báo cáo việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ chính sách xã hội, bảo trợ và công đoàn của người lao động đóng góp; Báo cáo tổng hợp ý kiến tại Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc; các nội dung phát động thi đua năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân; Bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ; Bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2018 và bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; phiếu giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh phục vụ công tác quy hoạch cán bộ của Viễn thông Thái Nguyên.

Quang Thắng

Các bài mới:
Các bài khác: