Home > Tin hoạt động  >  CĐ đơn vị, DN TW

Petrolimex Bắc Thái: Coi trọng quyền lợi khách hàng để phát triển bền vững

Ngày 17.01.2018, Tại trụ sở chính, Công ty xăng dầu Bắc Thái đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 và tổng kết công tác năm 2017; tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Đức Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, ông Nguyễn Ngô Quyết- Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Đảng bộ khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên,...

Theo định hướng năm 2017 : Phát huy truyền thống, xây dựng tương lai trong năm 2017 Công ty đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty (25/04/1962 - 25/04/2017), 20 năm ngày thành lập Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn (16/01/1997-16/01/2017) ý nghĩa, tiết kiệm, thiết thực; Thực hiện đầu tư phát triển: Đầu tư xây dựng, mua cửa hàng bán lẻ; chuẩn hóa cơ vật chất tại cửa hàng; Triển khai áp dụng dự án đánh giá kết quả (KPIs), bước đầu đã đạt những thành tích đáng kể, khuyến khích cán bộ, người lao động hăng say làm việc; đánh giá kết quả rõ ràng đối với từng cá nhân đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Xây dựng các giải pháp bán hàng, cơ chế bán hàng, chính sách đối với người lao động phù hợp với giai đoạn hiện nay. Hội nghị đã thảo luận nhóm theo 3 chủ đề : Coi trọng quyền lợi khách hàng, Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và Quản trị tốt chi phí-Nâng cao hiệu quả kinh doanh .

Tại hội nghị, Công ty đã đề ra nhiều những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp và các phong trào thi đua để hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phạm Đức Thắng – Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Giám đốc sở công thương Thái Nguyên đã ghi nhận những thành tích của công ty năm 2017, yêu cầu công ty trong năm 2018  tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống bán lẻ, tăng cường công tác maketing bảo vệ thương hiệu, đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ bán hàng , quản trị tốt chi phí để gia tăng sản lượng, tăng hiệu quả kinh doanh, đóng góp tốt hơn cho ngân sách của địa phương .

Văn Tưởng
Các bài mới:
Các bài khác: