Home > Các chuyên đề

Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 1950-CV/BTGTU gửi Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt:


Thực hiện Công văn số 4098-CV/BTGTW, ngày 09/3/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cồ Việt (968 - 2018) bằng nhiều hình thức thiết thực, kết hợp công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương, đơn vị trong quý 11/2018.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong dịp kỷ niệm; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền kỷ niệm với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, trong đó lưu ý tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; tổ chức tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018 diễn ra vào 20 giờ, ngày 24/4/2018 tại Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Dưới đây là Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cồ Việt do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Ninh Bình biên soạn để phục vụ công tác tuyên truyền.

Các bài mới:
Các bài khác: