Home > Giới thiệu  >  Ban thường vụ

Ban Thường vụ

1. Đ/c Vũ Duy Hoàng
Năm sinh: 1968
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
.................................................................................................................................
2. Đ/c Hoàng Thu Hằng
Năm sinh: 
1974
Chức vụ: 
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
..................................................................................................................................
3. Đ/c Đặng Thái Bình
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
..................................................................................................................................

4. Đ/c Phạm Văn Quang

Năm Sinh: 1964

Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

..................................................................................................................................

5. Phạm Trường Nguyên

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

..................................................................................................................................

6. Đ/c Nguyễn Doãn Dũng
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
.................................................................................................................................

7. Đ/c Dương Văn Thái

Năm Sinh:

Chức vụ: Chủ tịch CĐ các khu Công nghiệp


.........................................................................................................................................................

8. Đ/c Nguyễn Tấn Sơn
Năm sinh: 1973
Chức Vụ: Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật

.........................................................................................................................
9. Đ/c Ngô Thúy Ngọc
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh 
.................................................................................................................................
10. Đ/c Đoàn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức
.................................................................................................................................
11. Đ/c Nguyên Văn Tuấn
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
.................................................................................................................................
12. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
.................................................................................................................................
13. Đ/c Chu Thị Xuân Hảo
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh