Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 18/6/2008 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 21 kèm Thể lệ Cuộc vận động sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (dưới đây gọi tắt là Cuộc vận động)


Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong CNVCLĐ

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (2011 – 2016) được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước nói chung, đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn nói riêng.


Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CNVCLĐ về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện sự Hướng dẫn của Tỉnh ủy Thái Nguyên, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ngày 28/12/2010 LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên


Đẩy mạnh công tác phòng chống TNXH, phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía bắc, nơi tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề và cũng là nơi tập trung các khu công nghiệp, vùng khai thác khoáng sản, chính vì vậy tình hình TNXH trên địa bàn hết sức phức tạp.


Kết quả 5 năm thực hiện chương trình “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” trong CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên

Phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” được LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2001 và đạt được những kết quả tích cực, động viên thu hút được CNVCLĐ tham gia


Tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ Công đoàn

Sáng 05/10/2010 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm PC AIDS và PC tệ nạn xã hội – Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hỗn hợp về HIV/AIDS của Liên Hợp quốc (UNAIDS) tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ Công đoàn.


Hướng dẫn tổng kết 4 năm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Hướng dẫn số 1205/ HD- TLĐ ngày 20/7/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hướng dẫn số 25- HD/ BCĐ ngày 21/7/2010 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức sơ kết năm 2010 và tổng kết 4 năm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Vừa qua, ngày 1/8/2010, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2010) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.


Tăng cường các biện pháp chỉ đạo các cấp Công đoàn đặt mua và sử dụng Báo Lao động

Thái Nguyên là một địa phương tập trung đông Công nhân Viên chức lao động (trên 10,8 vạn), Liên đoàn lao động tỉnh hiện đang quản lý trên 1.300 CĐCS. Trong những năm gần đây, việc đặt mua báo Lao động theo tinh thần Chỉ thị 01/CT-TLĐ ngày 1/1/2002 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ở các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh có giảm sút đáng kể


Kết quả 5 năm chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết X Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết số 152/ NQ - ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương “về đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”.


Các tin khác: